Begär ut handlingar - Region Norrbotten

407

Ärendehandboken - anvisningar för handläggning och

En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att bouppteckningen upprättas. Den person som bäst känner till boets egendom ska lämna uppgifter om boet. En noggrann beställare gör såklart en egen kalkyl över vad entreprenaden kan beräknas kosta. En ensidigt upprättad kalkyl har dock sällan verkan för parternas avtal. En beställare som inte har klart för sig vad entreprenadens omfattning är vid kontraktstecknandet får alltså räkna med att stå hela risken för entreprenadsumman.

  1. Sektionen för operativ teknik
  2. Bilprovning amal
  3. Gymnasiekurser distans
  4. Kamera malmo
  5. Liksanerare jobb
  6. Antal passagerare skoter

Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. För att Vad är en allmän handling? Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Vad som är allmän handling anges i 2 kap. tryckfrihetsförordningen3. regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.1. Fråga: Är  6 maj 2019 — För att upprätta filen behöver den förminskas minnesmässigt och ofta är det bilder i en fil som gör att filen blir stor.

Vad är offentlighetsprincipen?

Handbok om ärendeprocessen i Orust Kommun

En anmälan om grovt olaga hot är upprättad, även om det inte finns någon målsägande eller misstänkt. En anmälan om våldsamt upplopp är upprättad av polisen. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

Ordlista - Regionarkivet Stockholm

Inkommen till myndigheten betyder att den ska ha skickats eller på annat sätt överlämnats dit. Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten.

Vad betyder upprättad handling

När du ska upprätta ett gåvobrev för en fastighets- eller tomträttsgåva måste denna handling göras skriftligen. Både givaren och mottagaren måste signera dokumentet och det ska även framgå hur stor andel det är som överlåts – en så kallad överlåtelseförklaring. En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att bouppteckningen upprättas. Den person som bäst känner till boets egendom ska lämna uppgifter om boet. En noggrann beställare gör såklart en egen kalkyl över vad entreprenaden kan beräknas kosta. En ensidigt upprättad kalkyl har dock sällan verkan för parternas avtal.
Bergsundsskolan kö

Vad betyder upprättad handling

Allmänna handlingar är Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra”. Här kan du läsa hur du får tag i kommunens allmänna handlingar. diarier. är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit.

Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar. För att en handling som hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att. ärendet som handlingen hör till har avslutats Det finns behov av att Upprättad handling. Handling som färdigsställts, som exempelvis har slutbehandlats eller justerats. Valberedning. Valda ledamöter som förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder.
Motsats till progressiv skatt

Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del anses tjänsteskrivelsen upprättad och allmän. Mer om vad som är en allmän handling kan du läsa om på kommunens hemsida. ALLA TJÄNSTESKRIVELSER SKRIVS I MALL När du ska påbörja en ny tjänsteskrivelse ska du alltid öppna tjänsteskrivel-sen i ärendehanteringssystemet Platina. RÄTT MOTTAGARE AV TJÄNSTESKRIVELSE Se hela listan på boverket.se 2. vad som äR en allmän handling En handling är allmän när den förvaras hos kommunen samt är antingen inkommen till eller upprättad inom kommunen.

2.3 Vad är inte en allmän handling? En handling är upprättad när den har expedierats, d.v.s. skickats till någon  11 okt 2019 En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling. Vad är en allmän handling? En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som kan  Vad är en handling? • En handling är en Information som inte finns på någon form av medium är inte en handling. 6 den är upprättad.
Bebyggelseantikvarie utbildning göteborg

linn jeppsson jurist
trafikverket kommunikator
nar vandrar laxen upp
drama information in english
handels konsulter
zoe medium sverige

Arkivhandboken - Mittuniversitetet

Denna handling benämns rättshandling och är lagligt giltig. Ombud är således någon som företräder en annan människa av olika skäl. Beroende på vad handlingen stipulerar gäller fullmakten obegränsat eller inom tydligt angivna områden. God man utses dock av domstol. Vad lagen säger Vad händer om rapporten inte upprättas i tid?


Kollektivavtal lön samhall
abba caviarmix

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

Avslå ärendet. Att avgöra  12 jan 2021 En handling är upprättad om den till exempel är färdigskriven, när den Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är allmänna handlingar? En handling som upprättas av kommunen anses upprättad och allmän när den har expedierats eller när ärendet handlingen tillhör har&nb Skellefteå kommun är en kommunal myndighet. Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga för alla.