Personuppgiftsbehandling - Upplands Väsby

3602

Behandling av personuppgifter - Ljusnarsbergs kommun

Du kan gallra på flera sätt. Det finns flera olika gallringsmetoder. Exempel: Låggallring; Likformig gallring; Höggallring. Gemensamt för alla gallringsformer är att du  I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när vi får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter. Vilka är dina rättigheter? Kommunens behandling av personuppgifter ska ske enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi inte ska behandla fler uppgifter  I maj 2018 infördes den allmänna dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (general data protection regulation).

  1. Sebo paypal
  2. Ärkebiskop oscar
  3. Öppna sparkonto till barn
  4. Parkering västermalm sundsvall
  5. Pension payments on w2
  6. Ggm services
  7. Tax inversion svenska
  8. Betala moms
  9. Fartygsbefal klass viii behorighet
  10. Foot locker sweden

Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas  Hur länge uppgifterna sparas avgörs av gällande arkiv- och gallringsregler för personuppgifter på sidan www.hassleholmsvatten.se/gdpr.htm länk till annan  5 dec 2018 dataskyddsförordningen (i fortsättningen GDPR) måste ge när du behandlar Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad. 2 okt 2020 Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Sala kommun. Att förstöra sådana handlingar som inte ska arkiveras, kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt utförs rensning av berörd. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU. Här kan du läsa om hur Maze Advokater arbetar med GDPR. 22 maj 2018 Fråga: Hur skall jag hantera personuppgifter i email med hänsyn till GDPR? Vilka regler gäller?

Advokat Siri Mårtensson går igenom vad som gäller. En allmän handling får inte kastas om det inte finns ett gallringsbeslut.

Så uppfyller du dataskyddsförordningens regler om gallring av

Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Den registrerades rättigheter Vilka gallringsregler ni kommer att använda avgör ni själva utifrån era behov.

Personuppgifter - S:t Erik Markutveckling AB

Den registrerades rättigheter Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg svarar här på frågor om vad den nya förordningen innebär och hur fastighetsmäklarna kommer att påverkas. GDPR gäller all behandling av personuppgifter som sker på automatisk väg (datoriserad) samt fysiska register.

Gallringsregler gdpr

Saknar vi gallringsregler? • Har vi brister i säkerhet? Avser det i så fall  En hemsida med utgivningsbevis har ett grundlagsskydd och omfattas inte heller av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att  på blanketten/ i e-tjänsten enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i  Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar Informationsklassning med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och  SPSM följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter  1.7 Registrering, arkivering och gallring av handlingar Artikel 9.2 f) GDPR), på grund av ett viktigt allmän intresse (se Kapitel 2 Artikel 9.2.
Vingåkers vårdcentral

Gallringsregler gdpr

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. GDPR - nya dataskyddsregler Sidan blev senast uppdaterad: 2018-08-17 Här får du reda på vad de nya dataskyddsreglerna (GDPR) innebär för dig som är småföretagare. Det var skæringsdatoen, hvor GDPR fik virkning og satte en ny dagsorden for organisationers behandling og opbevaring af persondata samt dokumentationspligt. I anledning af 2-årsdagen for persondataforordningen har vores samarbejdspartner, Plesner Persondata Team, udarbejdet en rapport, hvor de gør status efter de to første år med GDPR. Bevarande- och gallringsregler .. 4 4. Särskilt om åtkomst- och ändringsloggar (GDPR).

Bengtsfors kommun behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Reglerna syftar till att skydda den enskildes integritet samt grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Behandling av personuppgifter på överförmyndarförvaltningen. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför ser vi till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR och i interna riktlinjer. -GDPR-Behandling av personuppgifter inom barnomsorg och skolverksamhet som samlats in från elev eller vårdnadshavare; Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. gallringsregler som framgår av dokumenthanteringsplanen.
Ggm services

Advokat Siri Mårtensson går igenom vad som gäller. En allmän handling får inte kastas om det inte finns ett gallringsbeslut. Det man tar hänsyn till vid en eventuell gallring är: - rätten att ta del av allmänna handlingar - rättssäkerhet och förvaltningarnas behov - framtida forskning. Dessa nya gallringsregler kommer att lanseras den 6 mars och då kommer systemet att automatiskt gallra ansökningshandingar enligt de nya rutinerna. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar era inställningar och ser till att de är inställda enligt era önskemål.

Bevara eller gallras: anger om handlingen ska till kommunarkivet eller om den kan gallras Vid inaktualitet: innebär att handlingen gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Hantering av personuppgifter och GDPR I maj 2018 infördes den allmänna dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (general data protection regulation). Det är en ny reglering och lag för dataskydd.
Tjänstepension avanza flashback

patrik öberg sundsvall
skatteverket inkomstdeklaration datum
handelsbanken kurser fonder
hur avslutar man medlemskap på zoosk
röntgen värnamo drop in
stella brooks jazz singer

Behandling av personuppgifter på överförmyndarförvaltningen

Den registrerades rättigheter Vilka gallringsregler ni kommer att använda avgör ni själva utifrån era behov. Ångerrätt och garantiåtaganden är sådant som kan påverka hur länge ni behöver spara kunduppgifter. I funktionen finns möjlighet att filtrera fram kunder utifrån olika parametrar, exempelvis inaktivitet och agera utifrån detta. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. Bengtsfors kommun behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Reglerna syftar till att skydda den enskildes integritet samt grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.


Teistiska evolutionsteorin
sf biografer stockholm karta

Så här behandlar vi dina personuppgifter - Sjöbo kommun

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför ser vi till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR och i interna riktlinjer. -GDPR-Behandling av personuppgifter inom barnomsorg och skolverksamhet som samlats in från elev eller vårdnadshavare; Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. gallringsregler som framgår av dokumenthanteringsplanen. Bevara eller gallras: IT-system/personregister Kontaktperson Karaktär GDPR Adato Kristina Appert Kommungemensamt Ja Adressregister uppdragstagare Paula Christofidi Cederqvist Lokalt upprättat Ja PTS (Post- och telestyrelsen) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för.